Neste apartado da páxina queda a túa enteira disposición a documentación precisa para solicitudes, trámites e demais xestións para reservar o Centro Xove ou organizar algunha actividade no espazo. Cómpre que presentes calquer documento nalgún dos rexistros do Concello de Santiago de Compostela, xa que nós non recollemos, selamos nin tramitamos documento algún de forma directa.

DOCUMENTACIÓN DISPOÑIBLE

Se precisas axuda ou queres comentarnos algo, lembra que podes empregar o formulario para contactar co Centro Xove da Almáciga.

Páxina non oficial do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga